Få en bättre förståelse för typ 2-diabetes

Cirka 5% av Sveriges befolkning, det vill mer än 500 000 personer, har diabetes. Drygt 90% av dessa har diabetes typ 2. Ett stort antal människor har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Just därför, och för att skapa bättre förutsättningar för dem som lever med sjukdomen, är det viktigt att känna till vad typ 2-diabetes är och innebär.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är den vanligaste sortens diabetes. Det är en sjukdom som inträffar när människors glukos, även kallat blodsocker, är för högt. Hos en frisk person varierar blodsockret mellan 4 och 6 mmol/l, varav personer med obehandlad diabetes kan ha så höga nivåer som över 30 mmol/l.

Blodsockret är kroppens huvudsakliga energikälla och kommer framförallt från maten man äter. Insulin, ett hormon som tillverkas av bukspottskörteln, hjälper glukos att komma in i kroppens celler för att användas som energi. Vid typ 2-diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin, eller använder inte insulin på ett bra sätt. Istället stannar för mycket glukos i blodet och för lite når fram till cellerna.

Som tur är förutsättningarna för att leva ett normalt liv trots typ 2- diabetes bättre idag än det varit, även om de drabbades livsvärld förändras. Tack vare appar som Chronos kan individer få en individuell behandlingsplan av läkare, diabetessjuksköterskor och dietister direkt i mobilen. Något som kan lätta på de dagliga utmaningar en typ 2-diabetes drabbad person står inför. Läs mer om Chronos här: https://chronos.se.

Vad orsakar typ 2-diabetes?

Trots många försök om att hitta en exakt orsak till att typ 2-diabetes uppstår finns det ännu inget entydigt svar. Risken att utveckla sjukdomen är dock ärftlig, samtidigt som den påverkas till stor del av hur den drabbade lever.

Övervikt och fetma kan bidra till en ökad risk för insulinresistens och typ 2-diabetes. Även stress kan öka risken för sjukdomen, eftersom stresshormonet kortisol ökar vid stress, något som omvandlas till kortison i vävnaden och sedan gör att musklernas celler blir mindre känsliga för insulin.

Även om människor kan ha en stark genetisk disposition för typ 2-diabetes, kan livsstilsval också kraftigt påverka risken. Därför lägger många drabbade fokus på att förbättra sin fysiska såväl som psykiska hälsa.

Symtom

Typ 2-diabetes utvecklas långsammare än typ 1-diabetes. Faktiskt så får många människor inte ens några symtom, eller så märker dem bara inte dem.

Vid typ 2-diabetes är följande symtomer vanligast:

 • Överdriven törst
 • Trötthet
 • Stora urinmängder
 • Klåda och hudinfektioner
 • Konstant hunger
 • Humörsvängningar
 • Huvudvärk
 • Kramper i ben

Viktigt att upptäcka typ 2-diabetes i tid

För många kommer diabetes typ 2 smygande och vissa upptäcker det först väldigt sent. För ett friskare liv ger tidig upptäckt mycket bättre förutsättningar.

Dåligt behandlad typ 2-diabetes kan nämligen ge risker som:

 • Åderförkalkning av blodkärl
 • Blodproppar som i sin tur kan leda till stroke och hjärtinfarkt
 • Skador på små blodkärl som kan leda till njursjukdom, synskador och impotens
 • Minskad känsel i ben och fötter

Med det sagt är det viktigt att upptäcka typ 2-diabetes i tid för att snabbare starta en behandling. På en vårdcentral kan man med ett enkelt blodprov mäta hur högt blodsockret är efter en normal vila, och därmed se huruvida det finns en risk för diabetes eller inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.